แจ้งข่าว ครูอาคาร 2 มีผลตรวจ ATK เป็นบวก 1 ท่าน

ประมาณ 6.00 น. วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนได้รับแจ้งข่าวจากครูอาคาร 2 ว่ามีผลตรวจ ATK เป็นบวก 1 ท่าน รายละเอียด คุณครูท่านนี้ได้ post แจ้งใน classroom ที่สอน และประจำชั้นแล้วค่ะ