แจ้งข่าว ครูอาคาร 4 (มัธยม) มีผลตรวจ ATK เป็นบวก 1 ท่าน

ประมาณ 06.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนได้รับแจ้งข่าวจากครูอาคาร 4 ว่ามีผลตรวจ ATK เป็นบวก 1 ท่าน รายละเอียด คุณครูท่านนี้ได้ post แจ้งใน classroom ที่สอน ดังนี้

เรียนผู้ปกครอง
ครูเยลขอแจ้งข่าวด้วยตัวเองนะคะ ว่าครูเยลได้ตรวจ ATK
เช้าวันที่ 9 มิ.ย.65 พบว่าผลเป็นบวก จึงต้องหยุดรักษาตัวระยะหนึ่งค่ะ

เรื่องการสอน
จะใช้คลิปการสอน และมีครูท่านอื่นมาดูแลแทนในช่วงนี้

เรื่องความเสี่ยงของนักเรียน
• ม.4A ม.4B เรียนวิชาฟิสิกส์เมื่อวันพุธ ที่ 8 มิ.ย.65 ค่ะ
• ม.6B ม.6C เรียนวิชาเลขเมื่อวันอังคาร ที่ 7 มิ.ย. 65 ค่ะ
• ผู้ปกครองที่เป็นห่วงสามารถพิจารณาให้ นักเรียนมา หรือหยุดเรียนได้
นะคะ นักเรียนสามารถดูคลิปได้ค่ะ แจ้งผ่าน classroom นะคะ

ครูเยล ขออภัย มา ณ ที่นี้ค่ะ
ครูเยลค่ะ