แจ้งข่าว นักเรียนห้อง ป.6 A มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน

เวลา 10.15 น. วันอังคาร ที่ 31 พ.ค. 65 โรงเรียนได้รับแจ้งว่า นักเรียนห้อง ป.6 A มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน ทางโรงเรียนได้ปรึกษากับฝ่ายสาธารณสุข และสรุปดังนี้