แจ้งข่าว นักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันที่ 22 มิ.ย. 65

วันนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่า มีนักเรียนชั้น ป.3B มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน