แจ้งข่าว นักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันที่ 6 มิ.ย. 65

วันนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่า มีนักเรียนชั้น อ.1/3 มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน และนักเรียนชั้นป.5 A มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน