แจ้งข่าว นักเรียนห้อง ป.5A มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน

เวลา 15.45 น.วันพุธ ที่ 1 มิ.ย. 65 โรงเรียนได้รับแจ้งว่านักเรียนห้อง ป.5A

มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน แต่เนื่องจากเป็นเวลาหลังเลิกเรียนแล้ว จึงยังไม่ได้สอบถามนักเรียนค่ะ  อย่างไรก็ตาม จะขอให้ครูประจำชั้นช่วยสอบถามนักเรียนผ่านทาง Classroom ค่ะ