แจ้งข่าว นักเรียนห้อง ป.2 C มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 2 คน

เวลา 13.30 น. วันพุธ ที่ 1 มิ.ย. 65 ทางโรงเรียนเพิ่งได้รับแจ้งว่านักเรียนห้อง ป.2C   มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 2 คน

ข้อมูล ดังนี้ค่ะ