แจ้งข่าว นักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

วันนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่า

  • นักเรียนชั้น ป.1D มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน
  • นักเรียนชั้น ป.3ก มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน
  • นักเรียนชั้น ป.3ข มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน
  • นักเรียนชั้น ป.5ข มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน
  • นักเรียนชั้น ป.5D มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน
  • นักเรียนชั้น ม.2B มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน
  • นักเรียนชั้น ม.4A มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน
  • นักเรียนชั้น ม.4B+C มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน