แจ้งข่าว นักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันที่ 23 มิถุนายน 65

วันนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่า มีนักเรียนชั้น ม.3ก มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน นักเรียนชั้น ม.4ก มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน และนักเรียนชั้น ม.4ข มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน