แจ้งข่าว ครูติดโควิด -19 เพิ่มค่ะ

ขอแจ้งเพิ่มเติมค่ะว่ามีครูหลายท่านทยอยติดโควิด-19 ค่ะ ได้แก่ ครูอรุณ ครูบัง ครูแอน (วิทย์) ครูหน่อย (สมฤดี)

สรุปว่า ณ ขณะนี้ (ไม่นับเคสที่ผ่านมานะคะ) มีครูติดโควิดทั้งหมด 9 คนค่ะ

สถานการณ์ดูไม่ค่อยดี กำลังพลของเราใกล้จะไม่เพียงพอแล้วค่ะ จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบค่ะ