แจ้งข่าว ครูติดโควิด -19 เพิ่ม 1-2 กรกฎาคม 65 ค่ะ

ขอแจ้งเพิ่มเติมค่ะ

วันที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 65 มีครูติดโควิด-19 เพิ่มจำนวน 3 คน คือ Teacher Sunil ครูบอย และ ครูแอม ค่ะ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบค่ะ

และขอแจ้งเพิ่มเติมค่ะว่า ทางโรงเรียนจะยังคงมองว่าโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่เรายังต้องเฝ้าระวังอยู่ค่ะ และจะวางมาตรการป้องกันอย่างถึงที่สุด

เราจะแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง และจะพยายามบริหารจัดการให้ปิดห้องเรียนเท่าที่จำเป็น

ทั้งนี้จนกว่าจะมีข้อมูลที่มั่นใจได้ว่าโควิด-19 ไม่มีความร้ายแรงอีกต่อไป จึงจะปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเรื่องการเปิด-ปิดห้องเรียน และปรับเปลี่ยนเป็นเลิกนับจำนวน และเลิกแจ้งข้อมูลโควิด-19 ในโรงเรียนค่ะ