แจ้งข่าว ครูติดโควิด -19 เพิ่มค่ะ

ขอแจ้งเพิ่มเติมค่ะ

ได้รับแจ้งว่า ครูฟาง ประถม ติดโควิด-19 ค่ะ นับเป็นรายที่ 13 ขณะนี้ค่ะ ก่อนมาทำงาน ครูฟางอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จึงตรวจ ATK ผลเป็นลบ ช่วงสายตรวจอีกครั้ง ผลเป็นบวก จึงรีบแจ้งมาเพื่อทราบค่ะ