แจ้งข่าว ครูติดโควิด -19 เพิ่มค่ะ

ขอแจ้งเพิ่มเติมค่ะ

เมื่อสักครู่ ได้รับแจ้งว่า ครูโก้ และ ครูแหม่ม (อาคาร 3 ไม่ใช่ครูแหม่มอนุบาล) ติดโควิด-19 ค่ะ นับเป็นรายที่ 10 และ 11 ขณะนี้ค่ะ

ครูทั้งหมดที่ติดโควิด-19 อนุญาตให้แจ้งชื่อค่ะ ทั้งนี้เพื่อเกิดประโยชน์กับครู นักเรียน ผู้ปกครองที่ใกล้ชิด จะได้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองค่ะ