แจ้งข่าว ครูติดโควิด -19 เพิ่มค่ะ

ขอแจ้งเพิ่มเติมค่ะ

ได้รับแจ้งว่า ครูปุ๊ย ติดโควิด-19 ค่ะ นับเป็นรายที่ 12 ขณะนี้ค่ะ

ก่อนมาทำงาน คือเวลาประมาณ 05.00 น. ครูปุ๊ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จึงตรวจ ATK ก่อนมาทำงาน ผลเป็นลบ ครูปุ๊ยจึงเข้าสอนคาบแรกที่ห้อง ม.1ข เมื่อสอนเสร็จ ทางโรงเรียนขอให้ตรวจ ATK อีกครั้ง คราวนี้ผลเป็นบวก จึงรีบแจ้งมาเพื่อทราบ

ครูทั้งหมดที่ติดโควิด-19 อนุญาตให้แจ้งชื่อค่ะ ทั้งนี้เพื่อเกิดประโยชน์กับครู นักเรียน ผู้ปกครองที่ใกล้ชิด จะได้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองค่ะ