แจ้งข่าวเรื่องวัคซีนซิโนฟาร์มค่ะ

เริ่มวันนี้! เปิดจอง 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้กลุ่มผู้ปกครองจองวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ให้กับเด็ก 10-18 ปี ค่ะ โดยได้ประกาศเปิดรับสมัคร “สมาคมผู้ปกครอง” หรือ “กลุ่มผู้ปกครอง” ที่มีบุตร-ธิดาอยู่ในสถานศึกษา -โรงเรียน ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School สามารถยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ขั้นต่ำกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี จำนวน 5,000 ราย

https://m.facebook.com/chulabhornhospital/photos/a.1125134910890152/6011899542213640/?type=3&source=48