แจ้งข่าวเรื่องการใช้ Platform Google Meet เพื่อให้นักเรียนมัธยมได้พูดคุยกับครูประจำชั้น

ขอแจ้งข่าวค่ะ ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ครูประจำชั้นจะพูดคุยและสื่อสารกับเด็กๆ ในห้องเรียนผ่าน Platform Google meet ในเวลา 08.00 น. ของทุกวัน (จันทร์ ถึง ศุกร์) ค่ะ ขอให้เด็กๆ เตรียมพร้อม รอรับ link และเตรียมมาเชคชื่อด้วยนะคะ ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่คุณครูและนักเรียนจะได้ติดต่อกัน

ส่วนการเรียนการสอน ยังคงใช้ระบบคลิป ที่สามารถจะเลือกดูเวลาใดก็ได้ที่สะดวกค่ะ