แจ้งข่าวเรื่องการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน เมื่อไปใช้บริการค่ะ

เครือ รพ BDMS เข้ามาติดต่อทางโรงเรียน เพื่อแจ้งเรื่องการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนค่ะ ผู้ปกครองที่พานักเรียนไปใช้บริการ สามารถแจ้งได้ว่าเป็นผู้ปกครองโรงเรียนอมาตยกุลเพื่อรับสิทธินะคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ