แจ้งกำหนดการชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2564

เนื่องจากมีการระบุวันที่ไม่ตรงกันในเรื่องของช่วงการชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 โดยในประกาศของโรงเรียนระบุเป็นช่วงวันที่ 15 กันยายน 2564 – 1 พฤศจิกายน 2564 แต่ในใบแจ้งชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 ระบุว่าเป็นช่วงวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 จึงขอแจ้งแก้ไข ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน คือระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 – 1 พฤศจิกายน 2564 และต้องขออภัยในความไม่ชัดเจนมา ณ ที่นี้