เเจ้งเรื่องการเรียนต่อในปีการศึกษา 2566 ชั้น อ.2 อ.3 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ซึ่งไม่ใช่ชั้นรอยต่อ