เวลา 15.10 น. ในซอยพหลโยธิน 51 ยังคงมีน้ำท่วมขังพอสมควร