เลข ป.2

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

สัปดาห์ที่ 7 – 9 Week ที่ 7 – 9

สัปดาห์ที่ 10 – 12 Week ที่ 10 – 12

https://www.amatyakulschool.com/Math-P2C6.mp4

ดูคลิปเพิ่มเติม Project 14 ระดับชั้น ป.2 เรื่องการวัดน้ำหนัก

คลิปที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ (1)

https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-math-book-1/math-p2b1-042/

คลิปที่ 2 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ (2)

https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-math-book-1/math-p2b1-043/

สัปดาห์ที่ 13 – 15 Week ที่ 13 – 15

https://www.amatyakulschool.com/Math-P2C7.mp4

สัปดาห์ที่ 16 – 18 Week ที่ 16 – 18

https://www.amatyakulschool.com/Math-P2C8.mp4

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**