เรื่อง แจกเสื้อกีฬาสี

โรงเรียนจะแจกเสื้อกีฬาสีตามที่นักเรียนสั่ง ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2566 สำหรับนักเรียนชั้นเล็กๆ ผู้ปกครองกรุณาตรวจสอบในกระเป๋าของนักเรียนด้วยนะคะ