เรื่อง เพิ่มวันมาส่งเอกสาร และรับใบ billpay สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

ตามกำหนดการเดิม ผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะมาส่งเอกสารที่โรงเรียน และรับใบ billpay ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอแจ้งเพิ่มวันมาส่งเอกสาร และรับใบ billpay สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

ท่านสามารถมาส่งเอกสารและรับใบ billpay ได้ดังนี้

• วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 – 15.30 น.
• หรือวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนอมาตยกุลค่ะ