เรื่อง เงิน 2,000 บาท จากภาครัฐยังมาไม่ถึงโรงเรียนค่ะ ( 2 กันยายน 2564)

ขอแจ้งว่า โรงเรียนได้จัดเตรียมระบบแจกเงินของภาครัฐจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองไว้พร้อมแล้วค่ะ แต่ขณะนี้ (วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น.) เงินยังมาไม่ถึงโรงเรียนค่ะ