แจ้งเลื่อนการประกาศผลการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย)

ตามที่ทางโรงเรียนได้ประกาศว่า จะประกาศผลการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ทางโรงเรียนขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ออกไปเป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ปกครองยังคงสามารถส่งใบสมัครทาง link ด้านล่างนี้

https://forms.gle/HR7st7jhB5jMRie76