เรื่อง พบนักเรียนนำสิ่งที่ไม่สมควรมาโรงเรียน

ช่วงสัปดาห์นี้ คุณครูพบนักเรียนนำสิ่งของที่ไม่สมควรมาโรงเรียน ได้แก่

  1. ประทัดกระเทียม  หรือประทัดปาลงพื้น (Snappers หรือ Bang Snaps) คือของเล่นที่มีสาร Silver fulminate ที่ไวต่อการกระแทก พบที่ระดับชั้น ป.4
  2. เข็มฉีดยา พบที่ระดับชั้น ป.5