เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ที่จะเข้าเรียนปีการศึกษา 2567 (เฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2567)