แจ้งเรื่อง สถานการณ์โควิด-19 ในโรงเรียน

ด้วยขณะนี้มีครอบครัวของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งติดโควิด -19 และอยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยงสูง

มีคุณพ่อของคุณครูท่านหนึ่งได้รับเชื้อและมีอาการในขั้นวิกฤต พวกเรามีความกังวลเป็นอย่างยิ่ง และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของคุณครูท่านนี้ ให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปให้ได้

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือนักเรียนชั้นมัธยมที่จะมาเรียนที่โรงเรียน ดังนี้

  1. ส่งผลตรวจ ATK ที่ครูประจำชั้นก่อนมาโรงเรียน
  2. หากมีคนใกล้ชิดติดโควิด-19 ขอให้กักตัวเองอยู่บ้าน และเรียน online
  3. เมื่อมาโรงเรียน ขอให้ระมัดระวังตัวเองในขั้นสูงสุด โดยเฉพาะขณะรับประทานอาหาร ต้องแยกห่างจากเพื่อน

สิ่งที่ทางโรงเรียนกังวลที่สุดคือ การที่นักเรียนมาโรงเรียนแล้วบังเอิญได้รับเชื้อโควิด-19 แลัวนำไปแพร่ให้กับผู้สูงอายุในบ้าน และทำให้ท่านเจ็บป่วย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้น