แจ้งนักเรียนห้อง ม.1กให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการ

ด้วยเมื่อสักครู่นี้ ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของนักเรียนห้อง ม.1ก ว่านักเรียนติดเชื้อ COVID-19 โดยทราบผลยืนยันเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 65 โดยนักเรียนมาโรงเรียนวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65

ขอให้นักเรียนห้องดังกล่าวตรวจ ATK เป็นการด่วน และเฝ้าสังเกตอาการค่ะ

หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบค่ะ