ประกาศลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งสถานการณ์โควิดในโรงเรียน แจ้งยกเลิกการมาเรียนที่โรงเรียนของภาคเรียนที่ 2/2564 และแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.5