แจ้งปิดทุกชั้นเรียน วันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และแจ้งทุกคน ให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการ

ด้วยขณะนี้ ได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนติดเชื้อ COVID-19 และผู้ช่วยครูอีก 3 ท่าน อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง คุณครูและเจ้าหน้าที่อีกหลายท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

อีกทั้งใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนจัดให้มีการซ้อมสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการสอนแบบข้ามหมวดและข้ามระดับ ทำให้มีการพบปะกันในหลายกลุ่ม (มีการกำชับให้สวม mask และเว้นระยะห่าง)

เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ทางโรงเรียนมีความจำเป็นจริงๆ ที่ต้องประกาศปิดทุกชั้นเรียน วันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และแจ้งทุกคน ให้รีบตรวจ ATK ให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการ โดยขอให้คุณครูทุกท่านทำหน้าที่ Meet จากที่บ้าน (หากจำเป็นจริงๆ สำหรับชั้นอนุบาลที่ต้องใช้อุปกรณ์การสอนที่อยู่ที่โรงเรียน อนุญาตให้ครูมา meet เพียง 1 คน ต่อห้อง)

โรงเรียนจะกลับมาเปิดให้มาเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 21 ก.พ.65 ดังนี้

วันที่ 21 ก.พ.65 ม.2 มาโรงเรียน

วันที่ 22 ก.พ. 65 ม.3 มาโรงเรียน

วันที่ 23 ก.พ. 65 ม.1 มาโรงเรียน

วันที่ 24 ก.พ. 65 ม.2 มาโรงเรียน

วันที่ 25 ก.พ. 65 ม.3 มาโรงเรียน

วันที่ 21 ก.พ. 65 นักเรียนชั้นม.4 – 6 กลุ่มที่เรียนที่โรงเรียน กลับมาเรียนตามปกติ

ทั้งนี้ ขอรบกวนให้ทุกคนตรวจ ATK ก่อนมาโรงเรียน

ขอขอบคุณทุกท่านที่รายงานข้อมูลให้เราทราบ ขออภัยในความไม่สะดวกต่างๆ หากมีความคืบหน้าใดๆ ทางโรงเรียนจะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ