แจ้งปิดเรียนม.3 ทั้งระดับ วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และแจ้งนักเรียนห้อง ม.3ข ให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการ

ในวันนี้ 16 ก.พ.65 เวลาประมาณ 8.15 น. ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากคุณครูประจำชั้นว่านักเรียนห้อง ม.3ข ตรวจพบเชื้อ COVID-19 โดยนักเรียนมาโรงเรียนครั้งสุดท้ายในวันจันทร์ที่ 14 ก.พ.65 โดยเรียนครบทุกคาบและอยู่กับเพื่อนและครูครบเวลาเรียน

เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องแจ้งเตือนนักเรียนม.3 ทั้งระดับให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการ และให้ตรวจ ATK เป็นการด่วน และขอแจ้งปิดเรียนม.3 ทั้งระดับ คือทั้ง 3 ห้อง วันศุกร์ที่ 18 ก.พ.65

เหตุที่ตัดสินใจเช่นนี้ เนื่องจาก case นี้ต่างจาก case ที่แล้ว คือ นักเรียนใน case นี้อยู่ที่โรงเรียนเต็มเวลาในวันที่ 14 ก.พ.65 และมีคุณครูเข้าสอนหลายท่านและแต่ละท่านก็วนไปสอนหลายห้อง ในขณะที่ case ที่แล้ว เราทราบเรื่องตั้งแต่คาบแรกค่ะ

ขอขอบคุณผู้ปกครองที่กรุณาแจ้งข่าว และขออภัยในความไม่สะดวกต่างๆ หากมีความคืบหน้าใดๆ ทางโรงเรียนจะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ