แจ้งนักเรียนห้อง ม.2ค ให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการ และแยกย้ายกันกลับบ้าน

ด้วยเมื่อสักครู่นี้ คือวันที่ 11 ก.พ.65 เวลาประมาณ 8.30 น. ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของนักเรียนห้อง ม.2ค ว่าญาติสนิทของนักเรียนตรวจพบเชื้อ COVID-19 โดยเมื่อท่านได้มาส่งนักเรียนให้เรียนหนังสือที่โรงเรียนแต่เช้าแล้ว ก็ไปตรวจและพบเชื้อ และเมื่อทราบผลคุณพ่อก็มารับนักเรียนกลับบ้านไป

จากข้อมูลพบว่านักเรียนมีความใกล้ชิดกับญาติท่านดังกล่าวพอประมาณ แต่ผลตรวจ ATK ของนักเรียนยังคงเป็นลบ

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องแจ้งเตือนนักเรียนห้อง ม.2 ค ให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการ และให้แยกย้ายกันกลับบ้าน ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนได้ในเวลานี้ หรือกรณีนักเรียนกลับบ้านเอง จะขอให้นักเรียนโทรศัพท์ไปแจ้งผู้ปกครองรับทราบก่อนออกจากโรงเรียนค่ะ

หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบค่ะ