เรื่องขยายเวลาแจ้งไม่สอบ O-Net สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

ตามที่มีประกาศยกเลิกการใช้ผลการสอบ O-Net เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตรวจสอบผลการเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขยายเวลาแจ้งไม่สอบ O-Net สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยสามารถกรอกข้อมูลใน Google Form ผู้ที่กรอกข้อมูลแล้วกรุณาอย่ากรอกซ้ำ

https://forms.gle/pFrSEejfk6ZNA9zr5