เรื่อง โรงเรียนยังไม่พร้อมสำหรับการเปิดเรียนที่โรงเรียนในช่วงเวลาอันใกล้นี้

ตามที่มีมาตรการจากภาครัฐออกมา 7 มาตรการเข้ม และโรงเรียนต้องทำเรื่องเพื่อขออนุญาตเปิดเรียนที่โรงเรียนนั้น  เราขอชี้แจงว่าที่จริงแล้วเราอยากเปิดให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง แต่ยังติดขัดบางประการ  และไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำตามข้อกำหนดได้หรือไม่ (ได้นำข้อกำหนดมาแนบไว้ด้านท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว)