สรุป cluster covid-19 ม.4 B และ C

รอบนี้การระบาดเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ค่ะ

สรุปจำนวนนักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้คือ 9 คน

ครูที่เข้าสอนโดยตรงอีก 2 คน และ ครูและเจ้าหน้าที่ ที่สันนิษฐานว่าอาจติดมาจากลูกที่เรียนห้องนี้ อีก 4 คน (2 คนติดแล้ว อีก 2 คนเฝ้าระวัง)

สรุปจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องใน cluster นี้ เป็นนักเรียน 9 คน ครูและเจ้าหน้าที่ 6 คน ทั้งหมดยังกักตัวอยู่ค่ะ

เป็นที่น่าสังเกตว่าเชื้อ COVID-19 ติดกันเป็นกลุ่มก้อนจริงๆ และติดต่อๆ กันไปสำหรับโรงเรียนอมาตยกุล จะเกิดลักษณะเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้เป็นระยะๆ ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน ทางโรงเรียนจะพิจารณาเปิดเครื่องปรับอากาศน้อยลง และเปิดหน้าต่างในห้องเรียนมากขึ้น

มั่นใจค่ะว่า ถ้าเราช่วยกันทั้งผู้ปกครอง ครู และตัวนักเรียน สังเกตอาการตัวเอง และแยกตัวเมื่อป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย จะช่วยลดการแพร่ระบาดลงได้

การติดเชื้อในลักษณะนี้ เราไม่โทษว่าเป็นความผิดของใครค่ะ