สรุปเรื่องการขอรับสิทธิ์แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตจาก กสทช.

หลังจากที่มีการกรอกข้อมูลผ่าน Google Form เพื่อขอรับสิทธิ์แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตจาก กสทช. ทางโรงเรียนได้ทำการ Validate หรือ หาข้อผิดพลาดจากข้อมูลที่ได้มา ซึ่งการ scan หาข้อผิดพลาดในครั้งนี้พบข้อผิดพลาดจำนวนมาก และได้ดำเนินการแก้ไขให้เท่าที่จะทำได้ แต่ไม่รับรองว่าข้อมูลจะสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ หากยังมีข้อคงผิดพลาดหลงเหลืออยู่ และมีบางท่านไม่ได้รับสิทธิ์ ต้องขออภัยมาล่วงหน้า การตรวจสอบของทางโรงเรียน พบดังนี้

  1. Key เลขประชาชนผิด 9 คน มีทั้ง Key ไม่ครบหลัก และตัวเลขสลับที่ หรือพี่น้อง Key เลขเดียวกัน
  2. เลือกขอรับการสนับสนุนทั้ง ระบบ WiFi บ้าน และมือถือ 12 คน ซึ่งที่จริงแล้วสามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียว
  3. ไม่กรอกข้อมูลทั้ง WiFi และ มือถือ 1 คน
  4. ไม่ระบุชื่อเจ้าของ WiFi หรือ มือถือ 4 คน
  5. กรอกข้อมูลซ้ำ 2 ซ้ำ 3 ซ้ำ 4 ซ้ำ 5 จำนวน 24 คน
  6. เป็นนักเรียนโรงเรียนอื่น ที่ผู้ปกครองส่ง Link ให้โดยเข้าใจผิด 6 คน

ทางโรงเรียนขอรายงานมาเพื่อทราบ เราพยายามเต็มที่โดยช่วยตรวจสอบ Format และเชคกับฐานข้อมูลของโรงเรียนให้แล้วค่ะ แต่หากไม่ครบถ้วนหรือตกหล่นจริงๆ ต้องขออภัยค่ะ อย่างไรก็ตามเราส่งข้อมูลรวม 333 รายการไปให้ สช. เรียบร้อยแล้วค่ะ