วันนี้ 29 มกราคม 2567 สามารถเปิดห้องเรียนอนุบาล 2 และ 3 ได้

เมื่อวานนี้มีครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอมาตยกุลมีผลตรวจ ATK เป็นบวกเพิ่มอีก 3 คน รวมเป็น 16 คน แต่มีผู้ที่สามารถกลับมาทำงานได้ 2 คน เราจึงขอแจ้งว่าสามารถเปิดห้องเรียนอนุบาล 2 และ 3 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ได้ค่ะ

ขอแจ้งว่าในช่วงนี้ ทางโรงเรียนจะจัดเมนูอาหารที่สามารถทำได้ง่ายและปลอดภัยที่สุด เและใช้กำลังพลน้อย เช่น ต้มจืด ข้าวต้ม นะคะ