วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงเรียนได้รับการติดต่อจากเพจ Tor Rungrojn ผู้ชายเลี้ยงลูก