ระบบประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/65

นักเรียนสามารถเรียกดูผลการเรียนรายบุคคลได้โดย click เลือกระดับชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่ แล้วระบุเลขประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

(หากใช้โทรศัพท์ดูผลการเรียน เกรดเฉลี่ยจะอยู่ด้านขวามือสุด สามารถเลื่อนดูได้ค่ะ)

Link ขอดูผลการเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3

https://amatyakulschool.com/AP1K2ssearch.php

Link ขอดูผลการเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 สายวิทย์

https://amatyakulschool.com/M4sK2ssearch.php

Link ขอดูผลการเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 สายศิลป์

https://amatyakulschool.com/M4aK2ssearch.php