ระบบประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/65

นักเรียนสามารถเรียกดูผลการเรียนรายบุคคลได้โดย click เลือกระดับชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่ แล้วระบุเลขประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

นักเรียนสามารถเรียกดูข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2565

(หากใช้โทรศัพท์ดูผลการเรียน เกรดเฉลี่ยจะอยู่ด้านขวามือสุด สามารถเลื่อนดูได้ค่ะ)

Link ขอดูผลการเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3

https://amatyakulschool.com/0390haz78.php

Link ขอดูผลการเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 สายวิทย์

https://amatyakulschool.com/7543gye50.php

Link ขอดูผลการเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 สายศิลป์

https://amatyakulschool.com/5320uid73.php