มารู้จักกับคุณครูที่สอนเลขกันค่ะ

พามารู้จักกับครูนา คุณครูที่สอนเลขชั้น ป.6 และครูแอน คุณครูที่สอนเลขชั้น ป.3 ค่ะ