ผลงาน animation เชิงวิทยาศาสตร์ ‘ตัวกลางของแสง’ ของ ดช. กรณ์ อุปัชฌาย์ ป.4 ข