ชี้แจงเพิ่มเติม หลายเรื่อง

  1. แจ้งเพิ่มเติมค่ะ เนื่องจากประกาศแจ้งฉบับก่อนตกหล่นไปค่ะ นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 สามารถมารับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียนได้ในวัน เวลา ตามตารางค่ะ
ระดับชั้นวัน – เวลามารับอุปกรณ์การเรียนและใบเสร็จเวลา
ม.5อาทิตย์ ที่ 28 พ.ย. 64 12.00 – 13.00
ม.6อาทิตย์ ที่ 28 พ.ย. 6413.00 – 14.00

*** หากไม่สะดวก สามารถมารับได้ในวันจันทร์ ที่ 29 พ.ย.64 หรือ อังคารที่ 30 พ.ย.64 ค่ะ

2. แจ้งเพิ่มเติมเรื่องการวนรถมารับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียน

  • ผู้ปกครองวนรถเพื่อมารับอุปกรณ์การเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2564
  • ไม่ต้องลงจากรถค่ะ
  • เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาใบเสร็จ กรุณาเขียนห้องเรียนที่ระบุห้อง /1 /2 /3 หรือ ก ข ค ง และ รหัสของนักเรียนหรือเลขประจำตัว (ดูจากบัตรรับนักเรียน นักเรียน ชั้น ม.2 – ม.6 ถ้าไม่ทราบ ให้เขียนเลขประจำตัว) ชื่อ ลงกระดาษแผ่นประมาณ a4 ดังตัวอย่าง


ป.4 ก
58/199
ด.ช. กกกก ขขขขขขข

3. ตอบคำถามเรื่องการมาทดลองเรียนเพียง 1 วันของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ

Q: มีผู้สอบถามว่าการเลือกมาเรียน 1 วันนี้ หมายรวมถึงการเลือกมาเรียนหากโรงเรียนเปิดเรียนในเทอมนี้หรือไม่

A: คำตอบคือ ไม่ ค่ะ เมื่อมีโอกาสเปิดเรียนจริงแบบยาวๆ ได้อย่างปลอดภัย จะสอบถามความสมัครใจอีกครั้งค่ะ

Q: ผู้สอบถามเรื่องการคืนค่าเทอม ว่าโรงเรียนจะคืนค่าเทอมอย่างไร

A: เมื่อโรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบยาวๆ ได้จริง และหากยังมีการให้นักเรียนเลือกเรียนที่บ้านได้ โรงเรียนจะพิจารณาคืนค่าเทอมบางส่วนให้กับนักเรียนกลุ่มที่เลือกเรียนที่บ้านค่ะ

Q: หลังจากทดลองมาเรียนหลายระดับชั้นแล้ว โรงเรียนมีแผนอย่างไรต่อ

A: รอดูสถานการณ์ เพื่อกำหนดทิศทางค่ะ

โปรดติดตาม WEBSITE ของโรงเรียนนะคะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะรีบแจ้งค่ะ