ขอให้แสดงป้าย ชื่อ ห้อง รหัส เมื่อมารับเอกสาร

ขอความร่วมมือแสดงป้ายที่มีข้อมูล ชื่อ ห้อง รหัส เมื่อมารับเอกสารและอุปกรณ์การเรียนค่ะ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาใบเสร็จ

กรุณาเขียนห้องเรียนที่ระบุห้อง /1 /2 /3 หรือ ก ข ค ง และ รหัสของนักเรียนหรือเลขประจำตัว (ดูจากบัตรรับนักเรียน นักเรียน ชั้น ม.2 – ม.6 ถ้าไม่ทราบ ให้เขียนเลขประจำตัว) และชื่อ ลงกระดาษแผ่นประมาณ a4 ดังตัวอย่างด้านล่าง

โดยเฉพาะในวันจันทร์ และอังคาร ที่จะมีการมารับเอกสารรอบเก็บตก จะมีนักเรียนทั้ง 15 ระดับ 49 ห้อง มารับเอกสารในวันเดียวกัน และผู้ที่แจกเอกสารจะไม่ใช่ครูประจำชั้น มีความจำเป็นต้องระบุห้องเรียนให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการค้นหามากค่ะ

การแสดงบัตรรับนักเรียนสีเหลืองไม่สามารถบอกห้องเรียนได้ เพราะไม่มีข้อมูลห้องเรียนบนบัตรดังกล่าว ขอความร่วมมือเขียนข้อมูลมาบนกระดาษขนาดประมาณ A4 ค่ะ


ป.4 ก
58/199
ด.ช. กกกก ขขขขขขข

โปรดติดตาม WEBSITE ของโรงเรียนนะคะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะรีบแจ้งค่ะ