ประกาศ แจ้งเรื่องการให้ครูและเจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน

เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศจำนวนมาก ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดให้ครูและเจ้าหน้าที่ทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564  เป็นต้นไป