ประกาศแจ้งเรื่อง แจ้งผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.6 ที่เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตบางเขนและบริเวณใกล้เคียง เพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ และเรื่องอื่นๆ วันที่ 13 ธันวาคม 2564