ชี้แจงเรื่องกิจกรรมภาษาไทยชั้น ป.1- 6

ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบออนไลน์นี้ คุณครูภาษาไทยชั้น ป.1 ถึง ป.6 เริ่มทำกิจกรรมใหม่ๆ กับเด็กๆ ในช่วง meet ก่อนการดูคลิป และมีอยู่ 1 กิจกรรม ที่ดูเป็นกิจกรรมแปลกๆ คือการพูดคำ และประโยคแบบแปลก ที่มีหลักคือ

  1. แปลงคำเป็นเสียงเอก เช่น กิน พูดว่า กิ่น
  2. เพิ่มคำสร้อย เป็นตัว ค เสียงตรี คำว่ากิน จึงกลายเป็น กิ่น คิ้น

จริงๆ แล้ว ครูกบเป็นผู้เสนอกิจกรรมนี้ และเป็นคนนำกิจกรรมไปสอนคุณครู โดยหวังเพียงให้เด็กๆ ได้ฝึกผันเสียงเอก และเสียงตรี โดยฝึกที่ละเล็กละน้อย เป็นการเปิดสมอง และทำให้เป็นคนฟังอะไรดีๆ มีสติ และ ฉับไว ไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นการเรียนการสอบใดๆ เพราะจริงๆ แล้ว มีเกมถอดรหัสลักษณะนี้มากมาย กิจกรรมดังกล่าวใช้เวลาสั้นๆ ในช่วงการดูคลิปเท่านั้น

แต่เนื่องจากมีผู้เสนอมาว่า กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เด็กๆ สับสน ทางโรงเรียนจะงดกิจกรรมนี้ไปก่อน รอจนกว่าเด็กๆ จะพร้อม และจะนำกลับมาเล่นและฝึกสมองใหม่เมื่อเด็กๆ มาโรงเรียน จึงขอชี้แจงและขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ