ประกาศแจ้งเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 มกราคม 2565

เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนได้ว่า ผู้ที่จะมารับเงินและเอกสารเป็นผู้ปกครองของนักเรียนจริง และไม่มีผู้แอบอ้างมารับเงินแทน ทางโรงเรียนขอให้ดำเนินการดังนี้

  1. นักเรียนชั้นอ.1 – ป.6 ผู้ปกครองแสดงบัตรคล้องคอที่ใช้รับนักเรียนกลับบ้าน
  2. ชั้น ม.1 – ม.6 กรุณาแจ้งชื่อผู้ที่จะมารับเงิน ล่วงหน้า ผ่าน Classroom

นักเรียนชั้นม.4 – ม.6 กลุ่มที่มาเรียนที่โรงเรียนทุกวัน หากไม่มารับตามกำหนด คุณครูจะมอบเงินและอื่นๆ ให้กับนักเรียนในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ที่สลับกันมาเรียน หากไม่มารับตามกำหนด คุณครูจะมอบเงินและอื่นๆ ให้กับนักเรียนในวันที่นักเรียนเวียนมาเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป