ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ที่จะเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 และกำหนดวันรับผลการเรียน (มีการเปลี่ยนแปลง)

https://www.amatyakulschool.com/newsapr%209.pdf